با پیوستن به باشگاه مشتریان مادوا، از امتیازات بی نظیر آن بهره مند خواهید شد.

طرح نقره ای
طرح طلایی
طرح پلاتینیوم

شما با اولین خرید بالای 1.000.000 تومان کارت اشتراک نقره ای دریافت می‌کنید.
با کارت نقره ای 5% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد 10%؜ می باشد.
اگر مجموع خرید شما در مدت 1 سال به مبلغ 8.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به طلایی ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

%8 از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد، 12% می باشد.

اگر مجموع خرید شما در مدت 1 سال به مبلغ 20.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به پلاتینیوم ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

با کارت پلاتینیوم مادوا 12% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد، 15% می باشد.

آموزش دریافت امتیاز

مدت اعتبار امتیازات کسب شده: امتیازات کسب شده کارتهای اشتراک در هر سال، تا انتهای سال بعد از آن معتبر و قابل استفاده خواهد بود.به عنوان مثال، امتیازات کسب شده در سال 1396 تا آخرین روز اسفند ماه 1397 قابل استفاده خواهند بود.توجه داشته باشید امتیاز کارت اشتراک شامل محصولات با تخفیف بالای 10 درصد نمیگردد.