خصوصیات محصولات ویژه دارویی مادوا منطبق بر آلل ژن گروه های خونی

محصولات دارویی مادوا

محصولات دارویی این شرکت، با فناوری خاص و منحصر به فرد، مطابق با ساختار ژنتیکی بدن انسان و گروه های خونی مختلف، تولید شده است. ما معتقدیم شناخت خصوصیات گروه های خونی مختلف، برای حفظ سلامت جسم و ذهن، ضروری است.

 

دکتر مقیم نژاد